Statistisk sentralbyrå

Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk

1   Hovedtall for bygge- og anleggsvirksomhet1. 2004 og 2005
Næringsundergruppe Antall bedrifter Sysselsatte3 Omsetning2 Lønnskostnader Bruttoinvesteringer
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
          Millioner kroner2
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 37 292 38 629  141 864  145 099  178 457,1  201 566,8 46 032,5 50 819,9 3 028,3 3 973,8
45.1 Grunnarbeid 4 197 4 457 11 205 12 236 13 394,9 16 447,2 3 136,8 3 846,1  712,4  824,2
45.11 Riving av bygninger og flytting av masse 4 197 4 457 11 205 12 236 13 394,9 16 447,2 3 136,8 3 846,1  712,4  824,2
45.2 Annen bygge- og anleggsvirksomhet 16 998 17 839 73 047 74 882  108 039,2  122 926,4 24 854,8 27 266,3 1 553,8 2 075,4
45.21 Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner 11 839 12 615 50 910 52 392 80 084,9 92 215,7 17 347,9 19 232,4  819,1 1 037,5
45.211 Oppføring av bygninger 11 215 12 026 43 691 45 401 68 465,5 79 280,7 14 143,7 15 878,9  730,8  880,1
45.212 Oppføring av andre konstruksjoner  624  589 7 219 6 991 11 619,4 12 935,0 3 204,2 3 353,5 88,3  157,4
45.22 Takarbeid  961  958 3 162 3 233 3 028,5 3 369,8  929,8 1 008,4 48,3 37,9
45.221 Blikkenslagerarbeid  663  658 1 986 1 976 1 731,9 1 846,0  543,7  569,6 38,0 20,7
45.229 Takarbeid ellers  298  300 1 176 1 257 1 296,6 1 523,7  386,1  438,8 10,3 17,2
45.23 Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg  317  326 7 049 6 911 11 528,6 12 383,0 2 970,0 3 077,4  319,0  543,3
45.24 Bygging av havne- og damanlegg 16 17  146  225  272,0  358,4 66,6  105,1 21,9 49,6
45.25 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 3 865 3 923 11 780 12 121 13 125,2 14 599,5 3 540,5 3 843,1  345,6  406,9
45.3 Bygginstallasjon 6 659 6 888 40 907 41 221 43 324,8 46 973,3 14 597,6 15 832,9  477,5  619,7
45.31 Elektrisk installasjonsarbeid 3 105 3 222 24 116 24 524 22 980,3 25 681,7 8 786,8 9 696,2  205,5  314,3
45.32 Isolasjonsarbeid  101  112  452  513  389,6  412,4  152,4  185,0 7,9 5,0
45.33 VVS-arbeid 3 361 3 464 15 938 15 853 19 450,5 20 477,2 5 505,6 5 824,1  261,0  290,7
45.34 Annen bygginstallasjon 92 90  401  331  504,5  402,1  152,8  127,6 3,1 9,7
45.4 Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner 8 913 8 913 15 319 15 332 12 175,3 13 557,4 3 033,6 3 391,6  209,3  291,7
45.41 Stukkaturarbeid og pussing 5 6 3 4 2,0 2,9 0,0 0,0 0,0 -0,2
45.42 Snekkerarbeid 5 378 5 252 6 562 6 343 4 768,5 5 244,9  762,1  863,5  126,1  170,1
45.43 Gulvlegging og tapetsering  753  800 1 419 1 430 1 378,5 1 480,4  342,1  367,1 8,5 21,5
45.44 Maler- og glassarbeid 2 496 2 590 6 592 6 794 5 388,4 6 099,8 1 717,4 1 935,8 69,0 85,6
45.441 Malerarbeid 2 215 2 297 5 651 5 816 4 371,4 4 976,8 1 436,8 1 624,4 55,6 68,2
45.442 Glassarbeid  281  293  941  978 1 017,0 1 123,0  280,6  311,4 13,4 17,5
45.45 Annen ferdiggjøring av bygninger  281  265  743  761  637,9  729,5  212,0  225,2 5,6 14,7
45.5 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell  525  532 1 386 1 428 1 522,9 1 662,5  409,7  483,0 75,3  162,8
1  Tallene inkluderer kun private bedrifter, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak. Tall for statens bygge- og anleggsarbeid for egen regning, anleggsarbeid utført av Statens vegvesen for fylkene og kommunenes bygge- og anleggsarbeid for egen regning foreligger ennå ikke, og er derfor ikke inkludert.
2  Merverdiavgift er ikke inkludert.
3  Sysselsettingstallene kan ikke sammenlignes direkte fra 2004 til 2005 på grunn av en liten endring i beregningsmetoden for eiere.

Standardtegn i tabeller