Statistisk sentralbyrå

Overgang til norsk statsborgerskap

2 Overgang til norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap. 1977-2011
Tidligere statsborgerskap I alt Årsgjennomsnitt 20064 20075 20086 20097 20108 20119
1977-2011 1977-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005
I alt  250 808 2 409 2 588 3 520 7 256 10 205 9 711 11 955 14 877 10 312 11 442 11 903 14 286
                           
Europa 69 823 1 444 1 109  919 1 354 2 240 3 802 3 810 3 302 2 333 2 425 2 492 2 581
Danmark 6 864  463  265  168  125  142  146  152  142  160  155  171  127
Finland 1 520 50 53 43 35 37 51 52 36 50 27 62 42
Island  599 12 13 9 16 19 26 29 18 25 26 37 31
Sverige 5 706  143  130 98  129  184  235  376  241  211  184  248  233
Bulgaria  796 2 5 10 31 36 41 51 54 44 15 18 35
Bosnia-Hercegovina 8 127 . . . .  188 1 545  519  355  219  167  167  173
Frankrike  563 26 19 14 12 10 19 20 21 17 6 23 8
Hellas  332 15 12 12 10 6 8 6 4 0 10 11 8
Italia  535 40 27 13 10 7 9 12 7 4 10 9 16
Kroatia 1 620 . . . 2 6  143  317  221  165 74 95 54
Serbia og Montenegro1 13 719 46 57  102  405  824  656 1 107 1 135  244  518  313  367
Nederland 1 297 71 44 31 26 24 31 55 23 40 44 69 35
Polen 5 029 44 75  168  273  229  158  112 31 74 77 50 80
Portugal  540 19 22 15 14 14 16 20 17 10 5 3 13
Romania 1 128 3 5 5 21 87 48 75 55 63 37 49 68
Russland 4 950 . . . .  105  339  458  436  515  622  673  630
Spania  595 39 29 14 11 10 13 12 16 13 9 8 16
Storbritannia 3 656  154  152 88  110  126 76 90 58 41 54 37 40
Sveits  219 12 7 7 4 7 6 3 3 5 1 3 2
Tyskland2 3 270  196  126 61 49 61 88 97  102  112  117  132  158
Ungarn  585 32 22 15 20 22 4 5 7 14 9 8 13
Europa ellers 8 173 77 46 46 49 94  146  242  320  307  258  306  432
                           
Afrika i alt 38 554 68  169  231  857 1 306 1 341 2 198 3 488 2 476 2 821 3 239 4 531
Algerie  861 6 6 9 37 33 32 55 76 31 42 46 58
Etiopia 3 745 3 19 37  166  198 79  140  313  341  216  225  338
Egypt  345 6 11 7 6 7 9 26 30 26 16 17 29
Gambia  902 3 3 8 21 63 44 57 28 31 32 42 36
Ghana 1 056 1 3 2 58 47 47 47 69 62 41 47 56
Marokko 4 930 12 80  109  272  197  172  164  163  150  127  126  188
Nigeria  552 1 1 3 24 30 21 28 32 33 22 41 51
Somalia 14 970 2 3 4  147  549  678 1 281 2 196 1 315 1 737 1 528 2 092
Tunisia  655 7 5 10 28 27 22 54 40 18 25 27 36
Afrika ellers 10 538 28 37 40 97  155  236  346  541  469  563 1 140 1 647
                           
Asia i alt  122 089  575  983 1 953 4 293 5 818 4 042 5 380 7 183 4 923 5 605 5 341 5 899
Afghanistan 4 154 1 - - 18 46 34  194  674  877  857 1 054 1 280
Bangladesh  473 19 5 6 21 19 16 7 14 26 11 11 17
Sri Lanka 9 015 10 29 34  411  714  344  242  362  246  276  194  183
Filippinene 7 212 26  107  199  266  237  279  246  421  233  445  322  410
India 5 959 56  144  127  245  233  218  187  235  141  185  152  209
Irak 14 728 1 1 2 81  383  798 2 142 2 577 1 072 1 267 1 338  945
Iran 12 365 18 17 16  627  726  451  535  740  495  785  554  538
Israel  420 12 13 15 16 15 6 11 5 9 4 14 7
Kambodsja  267 - - - 12 25 6 3 3 3 12 8 37
Kina 3 749 9 25 30  141  296  105  123  175 92  157  182  218
Sør-Korea 4 982  210  256  182  113  127  100 70 52 53 47 40 33
Libanon 1 270 8 9 7 55 99 47 41 16 43 22 31 38
Pakistan 19 518  148  240  484  822 1 079  599  590  544  773  469  430  523
Syria  702 4 4 3 17 35 28 39 76 50 39 49 61
Thailand 4 256 2 16 38 53  149  257  263  427  247  483  267  363
Tyrkia 10 361 13 44  212  530  614  389  355  445  209  145  214  280
Vietnam3 14 637 6 26  576  839  978  307  216  178  248  161  177  239
Asia ellers 8 021 31 42 20 20 43 59  116  239  106  240  304  518
                           
Nord- og Mellom-Amerika i alt 4 741  149  130 97  101  140  162  177  183  150  181  141  161
USA 2 190  108 85 44 52 62 65 66 53 43 36 22 39
Nord- og Mellom-Amerika ellers 2 551 41 45 53 49 78 98  111  130  107  145  119  122
                           
Sør-Amerika i alt 11 289 79  149  297  612  546  273  250  283  265  250  247  301
Argentina  242 3 8 8 5 9 6 6 9 4 12 14 14
Brasil  989 4 7 8 42 40 36 55 67 51 68 70 89
Chile 5 056 15 53 89  303  319  161 84  108 65 63 56 75
Colombia 3 231 37 65  155  211  113 20 54 48 68 44 49 29
Ecuador  306 8 3 9 16 9 7 9 9 16 13 11 19
Peru  558 6 4 11 12 27 24 25 25 36 28 30 38
Sør-Amerika ellers  907 6 10 18 23 28 19 17 17 25 22 17 37
                           
Oseania i alt  291 10 8 7 7 11 9 18 5 4 6 8 9
Australia  185 8 5 4 4 7 6 11 2 3 3 5 4
Oseania ellers  106 2 3 2 2 4 3 7 3 1 3 3 5
                           
Statsløse og uoppgitt 4 021 88 41 14 32  145 82  122  433  161  154  435  804
1  Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro.
2  Omfatter både personer med tidligere statsborgerskap i Forbundsrepublikken Tyskland og i Den tyske demokratiske republikken.
3  Medregnet personer med tidligere sør-vietnamesisk statsborgerskap.
4  Omfatter 201 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
5  Omfatter 337 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
6  Omfatter 258 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
7  Omfatter 223 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
8  Omfatter 293 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
9  Omfatter 245 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.

Standardtegn i tabeller