Statistisk sentralbyrå

Statsforvaltningen - StatRes

7 Sysselsatte 15-74 år, etter sektor og arbeidstedsfylke.1 4. kvartal 2009. Antall og prosent
  I alt Statsforvaltning Fylkeskommunal forvaltning Kommunal forvaltning Privat sektor og offentlig eide foretak
  Antall
I alt 2 571 654  264 902 43 571  436 447 1 826 734
Østfold  120 733 10 041 2 563 23 177 84 952
Akershus  250 304 20 566 4 484 41 082  184 172
Oslo  439 966 64 246  356 41 427  333 937
Hedmark 87 095 9 615 2 061 18 753 56 666
Oppland 87 929 7 572 2 018 18 646 59 693
Buskerud  123 305 10 104 2 320 22 099 88 782
Vestfold  105 321 9 141 2 161 19 328 74 691
Telemark 77 990 6 597 1 540 17 695 52 158
Aust-Agder 48 267 4 093 1 215 9 933 33 026
Vest-Agder 86 882 7 189 1 621 16 205 61 867
Rogaland  233 389 15 538 3 808 37 864  176 179
Hordaland  250 940 26 504 4 429 41 031  178 976
Sogn og Fjordane 55 653 4 740 1 452 12 161 37 300
Møre og Romsdal  129 743 9 388 2 489 24 998 92 868
Sør-Trøndelag  154 337 21 554 2 766 26 208  103 809
Nord-Trøndelag 61 508 5 396 1 711 13 183 41 218
Nordland  115 426 13 462 3 352 26 222 72 390
Troms Romsa 81 435 13 641 2 128 17 135 48 531
Finnmark Finnmárku 37 927 4 703 1 097 9 157 22 970
Ikke Fastlands-Norge 22 025  812 -  143 21 070
Uoppgitt 1 479 - - - 1 479
  Prosent
I alt  100 10,3 1,7 17,0 71,0
Østfold  100 8,3 2,1 19,2 70,4
Akershus  100 8,2 1,8 16,4 73,6
Oslo  100 14,6 0,1 9,4 75,9
Hedmark  100 11,0 2,4 21,5 65,1
Oppland  100 8,6 2,3 21,2 67,9
Buskerud  100 8,2 1,9 17,9 72,0
Vestfold  100 8,7 2,1 18,4 70,9
Telemark  100 8,5 2,0 22,7 66,9
Aust-Agder  100 8,5 2,5 20,6 68,4
Vest-Agder  100 8,3 1,9 18,7 71,2
Rogaland  100 6,7 1,6 16,2 75,5
Hordaland  100 10,6 1,8 16,4 71,3
Sogn og Fjordane  100 8,5 2,6 21,9 67,0
Møre og Romsdal  100 7,2 1,9 19,3 71,6
Sør-Trøndelag  100 14,0 1,8 17,0 67,3
Nord-Trøndelag  100 8,8 2,8 21,4 67,0
Nordland  100 11,7 2,9 22,7 62,7
Troms Romsa  100 16,8 2,6 21,0 59,6
Finnmark Finnmárku  100 12,4 2,9 24,1 60,6
Ikke Fastlands-Norge  100 3,7 - 0,6 95,7
Uoppgitt  100 - - -  100,0
1  Oslo kommune er tillagt både kommunale og fylkeskommunale oppgaver.

Standardtegn i tabeller