Statistisk sentralbyrå

Statsforvaltningen - StatRes

6 Sysselsatte 15-74 år, etter sektor, kjønn og avtalt arbeidstid per uke. 4. kvartal 2009. Prosent
  I alt 1-19 timer 20-29 timer 30 timer eller mer
Begge kjønn        
I alt  100 18,7 8,3 73,0
Statsforvaltning  100 11,3 8,9 79,8
Fylkeskommunal forvaltning  100 12,6 9,9 77,5
Kommunal forvaltning  100 23,8 18,4 57,8
Privat sektor og offentlig eide foretak  100 18,7 5,7 75,5
         
Menn        
I alt  100 13,3 3,3 83,4
Statsforvaltning  100 8,1 2,8 89,1
Fylkeskommunal forvaltning  100 10,2 6,5 83,3
Kommunal forvaltning  100 19,3 8,5 72,2
Privat sektor og offentlig eide foretak  100 13,4 2,9 83,8
         
Kvinner        
I alt  100 24,9 14,0 61,1
Statsforvaltning  100 13,5 13,2 73,3
Fylkeskommunal forvaltning  100 14,4 12,5 73,1
Kommunal forvaltning  100 25,0 21,0 54,0
Privat sektor og offentlig eide foretak  100 27,9 10,7 61,4

Standardtegn i tabeller