Statistisk sentralbyrå

Statsforvaltningen - StatRes

5 Sysselsatte 15-74 år, etter sektor og utdanningsnivå. 4. kvartal 2009. Antall og prosent
  I alt Grunnskole Videregående Universitet og høgskole, 1-4 år Universitet og høgskole, over 4 år Uoppgitt
  Antall
I alt    516 676 1 049 286  584 817  194 826  226 049
Statsforvaltning   18 905 73 625  101 455 60 919 9 998
Fylkeskommunal forvaltning   3 146 9 952 19 817 9 508 1 148
Kommunal forvaltning   67 288  166 288  170 010 16 852 16 009
Privat sektor og offentlig eide foretak    427 337  799 421  293 535  107 547  198 894
  Prosent
I alt  100 20,1 40,8 22,7 7,6 8,8
Statsforvaltning  100 7,1 27,8 38,3 23,0 3,8
Fylkeskommunal forvaltning  100 7,2 22,8 45,5 21,8 2,6
Kommunal forvaltning  100 15,4 38,1 39,0 3,9 3,7
Privat sektor og offentlig eide foretak  100 23,4 43,8 16,1 5,9 10,9

Standardtegn i tabeller