Statistisk sentralbyrå

Statsforvaltningen - StatRes

4 Sysselsatte 15-74 år, etter sektor, bosettingsstatus1 og innvandringskategori. 4. kvartal 2009. Antall og prosent
  I alt Bosatte innvandrere Bosatte eksklusive innvandrere Ikke bosatte
  Antall
I alt    251 148 2 245 852 74 654
Statsforvaltning   21 213  241 201 2 488
Fylkeskommunal forvaltning   2 486 40 993 92
Kommunal forvaltning   37 094  397 323 2 030
Privat sektor og offentlig eide foretak    190 355 1 566 335 70 044
  Prosent
I alt  100 9,8 87,3 2,9
Statsforvaltning  100 8,0 91,1 0,9
Fylkeskommunal forvaltning  100 5,7 94,1 0,2
Kommunal forvaltning  100 8,5 91,0 0,5
Privat sektor og offentlig eide foretak  100 10,4 85,7 3,8
1  Ikke bosatte er personer som står registrert som 'Ikke bosatte' i Det sentrale folkeregisteret.

Standardtegn i tabeller