Statistisk sentralbyrå

Statsforvaltningen - StatRes

2 Sysselsatte 15-74 år, etter sektor og kjønn. 4. kvartal 2009. Antall og prosent
  I alt Menn Kvinner
  Antall
I alt   1 374 758 1 196 896
Statsforvaltning    109 084  155 818
Fylkeskommunal forvaltning   18 692 24 879
Kommunal forvaltning   92 509  343 938
Privat sektor og offentlig eide foretak   1 154 473  672 261
  Prosent
I alt  100 53,5 46,5
Statsforvaltning  100 41,2 58,8
Fylkeskommunal forvaltning  100 42,9 57,1
Kommunal forvaltning  100 21,2 78,8
Privat sektor og offentlig eide foretak  100 63,2 36,8

Standardtegn i tabeller