Statistisk sentralbyrå

Transport, reiseliv og IKT, omsetningsindeks

1 Omsetningsindeks. Transport, reiseliv og IKT. Verdiindeks. 2005=100
  2007 2008 Endring i prosent 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 Endring fra 2.kvartal 2008. Prosent
H. Transport og lagring  116,1       125,0 7,7  114,2  123,6  126,8  135,5  112,6  117,7 -4,8
49. Landtransport og rørtransport  111,7  125,2 12,0  115,4  127,6  124,5  133,1  117,5  120,0 -6,0
49.1 Passasjertransport med jernbane  118,0  125,5 6,4  120,0  128,3  127,3  126,3  123,6  132,4 3,2
49.2 Godstransport med jernbane  110,4  119,1 7,9  114,3  120,2  122,8  119,1  119,2 97,4 -19,0
49.3 Annen landtransport med passasjerer 1  103,9  120,9 16,3  111,1  123,7  120,4  128,3  118,2  121,6 -1,7
49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport  123,9  135,9 9,7  120,0  144,1  136,8  142,7  117,2  125,8 -12,7
49.5 Rørtransport  100,0  112,8 12,9  112,3  105,4  108,9  124,7  116,4  108,0 2,4
50. Sjøfart  113,5  121,6 7,1  109,7  113,2  127,1  136,3  101,8  106,6 -5,9
50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer  130,9  210,9 61,1  147,9  236,2  259,9  199,5  173,2  224,4 -5,0
50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods  112,6  117,0 3,9  107,8  106,8  120,2  133,0 98,2  100,4 -6,0
51. Lufttransport  115,7  129,5 12,0  118,4  137,8  133,2  128,7  122,9  141,5 2,7
51.1 Lufttransport med passasjerer  114,9  128,2 11,6  117,7  136,3  131,6  127,3  121,9  140,2 2,8
51.2 Lufttransport med gods samt romfart  158,3  199,6 26,1  158,9  220,6  216,9  202,0  174,5  215,9 -2,1
52. Lagring og andre tjenester tilknyttet transport  127,3  134,3 5,5  122,0  137,2  134,3  143,7  125,3  131,0 -4,5
52.1 Lagring  189,2  198,5 4,9  168,8  181,6  242,5  200,9  182,4  182,7 0,6
52.2 Andre tjenester tilknyttet transport 1  125,1  132,1 5,6  120,3  135,7  130,5  141,8  123,3  129,2 -4,8
53. Post og distribusjonsvirksomhet  113,4  106,1 -6,5  103,5  107,5 96,6  116,8  102,5  103,7 -3,5
53.1 Landsdekkende posttjenester  100,5  102,6 2,1  100,5  103,6 92,3  114,1 99,5  101,4 -2,2
53.2 Andre post- og budtjenester  185,8  125,5 -32,5  119,9  129,3  120,7  131,8  119,6  117,1 -9,4
I. Overnattings- og serveringsvirksomhet  123,5  131,5 6,5  116,4  134,9  143,2  131,6  115,9  133,7 -0,9
55. Overnattingsvirksomhet  124,3  131,4 5,8  119,0  133,0  150,0  123,7  114,1  126,4 -5,0
55.1 Hotellvirksomhet  124,8  131,6 5,4  121,2  133,4  144,2  127,6  116,5  124,9 -6,4
55.2 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter  118,7  127,4 7,4  118,9  114,6  171,7  104,4  109,5  121,2 5,8
55.3 Drift av campingplasser og turisthytter  119,4  131,0 9,7 82,4  137,9  231,4 72,0 76,2  152,6 10,7
55.9 Annen overnatting  117,8  130,9 11,1  127,9  119,9  156,2  119,4  119,3  127,8 6,6
56. Serveringsvirksomhet  123,0  131,6 7,0  114,8  136,1  138,9  136,6  117,0  138,3 1,6
56.1 Restaurantvirksomhet  118,6  125,7 6,0  109,0  131,0  134,8  127,9  109,0  132,9 1,5
56.2 Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstending virksomhet  138,2  152,4 10,3  133,9  153,4  153,9  168,4  145,8  158,2 3,1
56.3 Drift av barer  132,1  142,8 8,1  131,3  149,2  143,8  147,1  129,1  143,4 -3,9
J. Informasjon og kommunikasjon  117,4  127,1 8,3  122,8  124,6  120,3  140,8  127,9  124,1 -0,5
58. Forlagsvirksomhet  116,1  121,7 4,8  123,1  121,8  111,5  130,5  120,2  111,6 -8,3
58.1 Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet  111,0  114,7 3,3  112,9  117,8  110,4  117,7  103,9  102,8 -12,8
58.2 Utgivelse av programvare  132,6  144,2 8,7  155,8  134,5  115,2  171,4  172,6  140,0 4,1
59. Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak  114,7  144,6 26,1  137,0  122,9  128,6  189,9  115,6  109,5 -10,9
59.1 Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer  115,7  147,8 27,7  142,4  124,2  131,8  192,7  119,5  111,9 -10,0
59.2 Produksjon og utgivelse av musikk og lydopptak  106,1  117,2 10,5 90,1  111,4  101,5  165,8 82,8 89,0 -20,1
60. Radio- og fjernsynskringkasting  111,4  128,2 15,0  130,6  121,7  126,8  133,6  119,8  114,3 -6,1
60.1 Radiokringkasting  119,3  125,1 4,9  122,2  129,7  127,2  121,4  109,4  125,5 -3,3
60.2 Fjernsynskringkasting  110,8  128,4 16,0  131,3  121,1  126,8  134,7  120,7  113,3 -6,4
61. Telekommunikasjon  115,8  119,3 3,0  116,0  115,0  119,5  126,5  119,8  119,2 3,7
61.1 Kabelbasert telekommunikasjon  116,1  116,0 -0,1  118,0  112,1  110,9  122,8  120,0  118,0 5,2
61.2 Trådløs kommunikasjon  117,8  123,2 4,5  114,8  119,0  130,6  128,4  119,0  121,4 2,0
61.3 Satelittbasert telekommunikasjon  114,6  126,1 10,0  118,0  117,9  126,1  142,5  133,6  122,8 4,2
61.9 Telekommunikasjon ellers 83,0  104,7 26,2 93,0  100,7 95,9  129,2 98,0  102,7 1,9
62. Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi  121,8  142,6 17,0  129,6  144,3  127,3  169,0  150,9  147,8 2,4
62.0 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi  121,8  142,6 17,0  129,6  144,3  127,3  169,0  150,9  147,8 2,4
63. Informasjonstjenester  123,5  122,6 -0,7  124,9  117,6  118,9  129,2  128,4  119,8 1,9
63.1 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web-portaler  144,5  152,9 5,8  151,7  150,5  143,6  165,7  156,5  155,2 3,1
63.9 Andre informasjonstjenester 86,2 69,0 -20,0 77,5 59,3 75,0 64,3 78,4 57,0 -3,8
1  Som følge av omorganisering av kollektivtransporten i Oslo og Akershus er ikke tallene i 2008 direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

Standardtegn i tabeller