Statistisk sentralbyrå

Samferdsel og reiseliv, omsetningsindeks

1   Omsetningsindeks. Samferdsel og reiseliv. Verdiindeks. 2000=100
  2001 2002 2003 2004 1. kvartal 2004 2. kvartal 2004 3. kvartal 2004 4. kvartal 2004 1. kvartal 2005 2. kvartal 2005 Endring i prosent
  1. kvartal 2003-1. kvartal 2004 2. kvartal 2003-2. kvartal 2004 3. kvartal 2003-3. kvartal 2004 4. kvartal 2003-4. kvartal 2004 1. kvartal 2004-1. kvartal 2005 2. kvartal 2004-2. kvartal 2005
H. Hotell- og restaurantvirksomhet  102,5    105,5     105,9     107,9 94,5  109,6  118,4  109,1 95,4  115,0 3,6 2,1 1,1 1,2 1,0 5,0
55. Hotell- og restaurantvirksomhet  102,5  105,5  105,9  107,9 94,5  109,6  118,4  109,1 95,4  115,0 3,6 2,1 1,1 1,2 1,0 5,0
55.1 Hotellvirksomhet  101,3 97,7 98,3  101,4 89,0  101,2  111,2  104,4 92,3  107,4 4,4 3,1 1,8 3,7 3,7 6,2
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant  101,8 98,4 98,7  101,4 88,6  101,3  110,9  104,8 91,8  107,4 3,9 2,7 1,3 3,4 3,6 6,0
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant 92,2 85,0 91,4  101,9 96,1 98,6  117,4 95,4  101,3  106,9 14,0 11,5 11,3 9,2 5,4 8,4
55.2 Annen overnatting  108,0  112,5  128,8  140,0 86,0  135,4  286,5 52,2  107,0  133,4 32,6 6,2 2,3 21,2 24,5 -1,5
55.3 Restaurantvirksomhet  103,8  111,6  111,6  111,9 98,0  116,8  118,1  114,6 95,4  120,2 2,8 1,7 -1,2 -2,0 -2,6 2,9
55.301 Drift av restauranter og kafeer  104,2  111,9  112,1  112,4 98,8  117,1  118,1  115,5 95,7  120,7 3,0 1,9 -1,1 -2,1 -3,1 3,1
55.302 Drift av gatekjøkken, salatbarer og pølseboder 99,9  109,3  107,2  106,5 89,2  113,3  118,1  105,1 92,2  114,4 0,4 -0,5 -2,3 0,1 3,3 1,0
55.4 Drift av barer  105,0  118,8  135,2  144,2  138,8  149,6  143,9  144,5  129,1  147,3 15,0 6,9 3,8 1,9 -7,0 -1,5
55.5 Kantine- og cateringvirksomhet 99,8  102,9 98,3  100,7 93,8 97,3  100,7  110,9 96,8  110,3 -1,5 -1,3 7,5 4,9 3,2 13,3
I. Transport og kommunikasjon  108,7  102,7  110,1  116,1  110,0  114,7  116,3  123,5  113,2  123,3 3,4 6,0 5,1 7,1 2,9 7,5
60. Landtransport og rørtransport  111,1  112,2  121,6  122,0  120,5  119,2  111,0  137,3  127,9  139,0 2,3 1,4 -5,8 2,8 6,1 16,7
60.1 Jernbanetransport 97,0 84,2 77,5 81,5 81,4 79,6 81,7 83,4 79,0 86,8 5,6 2,3 3,3 9,6 -3,0 9,0
60.2 Annen landtransport  104,0  107,0  110,0  116,9  108,2  112,2  114,7  132,6  113,0  131,5 6,2 4,5 6,6 7,6 4,4 17,2
60.211 Rutebiltransport  100,9  104,4  109,1  115,2  115,4  113,4  110,8  121,1  113,4  122,8 10,6 1,8 8,6 2,2 -1,7 8,2
60.212 Transport med sporvei og forstadbane  105,2  100,7 96,6 94,1  100,1 87,8 90,4 98,0  100,0 99,4 -3,0 -5,1 -3,6 1,1 0,0 13,2
60.220 Drosjebiltransport  109,9  105,7  110,4  118,1  117,2  119,5  103,9  131,8  108,9  125,5 6,5 10,2 2,5 8,4 -7,1 5,1
60.230 Landtransport med passasjerer ellers  105,0  100,7 97,9  119,1 96,4  131,5  148,6 99,7  100,6  144,7 18,1 26,8 35,0 3,9 4,3 10,0
60.240 Godstransport på vei  103,4  108,4  110,9  117,9  105,2  110,7  117,6  137,9  105,8  126,5 5,0 3,9 6,4 9,1 0,6 14,3
60.3 Rørtransport 1  133,4  133,9  164,1  146,9  163,1  148,5  110,5  165,3  180,0  173,6 -3,9 -4,1 -28,7 -6,5 10,4 16,9
61. Sjøtransport  117,4 92,7  110,4  122,2  109,4  122,8  129,0  127,8  116,6  130,2 4,5 13,2 12,3 12,4 6,6 6,1
61.1 Sjøfart og kysttrafikk  117,4 92,7  110,4  122,2  109,4  122,7  128,9  127,8  116,6  130,2 4,5 13,2 12,3 12,4 6,6 6,1
61.101 Utenriks sjøfart  118,1 90,2  109,1  114,9  115,6  127,9  133,5  132,5  122,3  134,8 -0,9 8,8 7,4 5,5 5,8 5,4
61.103 Innenriks sjøtransport  139,4  138,8  183,7  170,0  138,4  171,0  173,0  197,7  149,1  181,1 -6,0 -6,4 -9,5 -7,5 7,7 5,9
61.104 Innenlandske kystruter 99,7  124,4  122,4  128,9 99,1  142,1  162,7  111,6 99,3  139,3 4,7 4,5 4,9 7,6 0,1 -2,0
61.106 Slepebåter og forsyningsskip  110,0  109,7  103,2  391,3  339,5  363,0  394,5  468,2  406,8  443,5  276,1  223,3  266,0  356,4 19,8 22,2
61.109 Kysttrafikk i Norge ellers  104,5  119,4 97,9  125,4 51,6  163,2  158,1  128,5 61,1  169,3 1,0 19,3 20,8 76,2 18,4 3,7
61.2 Transport på elver og innsjøer  102,6 88,2 : : : : : : : : : : : : : :
62. Lufttransport  101,9  100,5 94,3 96,8 90,8 99,5 98,4 98,4 75,9 89,1 7,1 -1,9 4,7 1,5 -16,5 -10,4
62.1 Ruteflyging 2  102,0  103,7 99,1  101,6 95,7  104,3  102,8  103,4 79,7 93,1 4,5 -0,8 4,3 2,2 -16,8 -10,7
62.2 Annen flyging  101,4 84,0 69,8 72,7 66,1 75,3 76,1 73,4 56,9 69,1 31,6 -8,5 7,6 -3,4 -13,9 -8,2
63. Tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet  110,0  110,0  107,8  112,1  104,7  110,4  114,1  119,3  107,2  118,0 2,0 2,0 3,0 8,9 2,3 6,8
63.1 Lasting, lossing og lagring  108,8  120,1  112,9 98,0 88,2 90,4 99,2  114,1  117,2  131,2 -21,4 -18,6 -11,6 -1,8 32,9 45,2
63.2 Andre tjenester tilknyttet transport  109,5  106,3  112,9  134,5  118,6  132,8  136,6  150,1  126,5  140,8 14,2 15,8 18,5 27,5 6,7 6,0
63.21 Andre tjenester tilknyttet landtransport  117,7  109,7  116,8  155,6  137,1  153,5  155,0  177,0  147,6  168,7 25,5 31,7 33,8 41,0 7,7 9,9
63.211 Drift av gods- og transportsentraler 3  118,1  100,2  104,5  153,1  131,9  149,6  147,9  182,8  136,6  158,9 33,3 47,7 43,6 59,0 3,5 6,3
63.212 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus  108,8  112,6  121,7  138,8  130,9  128,7  136,9  158,7  132,6  163,7 16,2 10,7 22,3 8,7 1,3 27,2
63.213 Drift av bomstasjoner  119,8  127,4  136,8  162,8  142,1  166,0  182,5  160,7  162,2  186,7 18,9 12,9 23,2 21,2 14,1 12,5
63.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers 3  120,4  115,5  129,1  169,7  157,3  170,9  150,3  200,3  184,3  182,9 18,0 34,0 30,8 42,6 17,2 7,0
63.22 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport  103,4 98,6  100,5  103,9 94,3  102,8  107,0  111,6  108,7  109,0 2,2 -6,8 2,0 17,8 15,3 6,1
63.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport  101,0  105,4  113,3  119,9  104,6  118,5  125,2  131,2  106,0  117,6 2,7 3,8 4,9 11,5 1,4 -0,8
63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet  111,7  103,4  101,7 92,5 90,5 95,1 95,0 89,4 85,7 91,4 -9,4 -10,3 -10,8 -5,4 -5,3 -3,9
63.4 Annen transportformidling 4  108,4  119,7  110,4  118,2  111,6  111,9  119,5  129,9  115,8  129,4 6,8 6,2 6,7 8,2 3,8 15,6
64. Post og telekommunikasjoner 94,8  101,2  107,1  112,8  113,4  108,9  111,2  117,6  114,0  116,3 3,6 7,0 7,2 3,8 0,5 6,8
64.1 Post og distribusjonsvirksomhet  104,3  100,4  101,9  107,1  109,5  101,1 97,1  120,6  102,2  114,8 3,5 0,3 8,9 7,8 -6,7 13,6
64.11 Posttjenester  103,8 98,8  100,3  103,3  107,4 97,0 92,9  115,9 98,2  110,6 2,6 -2,5 6,9 5,6 -8,6 13,9
64.12 Budtjenester ellers  108,4  115,9  117,6  143,5  129,7  140,4  138,0  166,0  141,9  155,9 12,0 24,5 24,9 26,6 9,4 11,0
64.2 Telekommunikasjoner 92,4  101,5  108,4  114,2  114,4  110,9  114,8  116,9  117,0  116,7 3,7 8,6 6,9 2,8 2,3 5,2
92.2 Radio og fjernsyn  100,7  104,2  108,1  114,9  112,4  109,8  111,0  126,4  122,7  121,9 3,7 2,5 10,7 8,6 9,2 11,0
1  For NACE 60.3 er endringen i indeksen basert på tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap.
2  Beregningsmåten på enkelte foretak i NACE 62.100 er endret fra og med 2005. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år.
3  Flere foretak i NACE 63.211 og NACE 63.219 har endret sin rapportering til Skattedirektoratet som en følge av endringen i Merverdiavgiftsloven 1. mars 2004. Dette gjør at tallene for disse næringsundergruppene ikke er direkte sammenlignbare med det som er publisert tidligere.
4  Utviklingen i NACE 63.402 skipsmekling påvirkes av nyetableringer, konkurser og næringsendringer.

Standardtegn i tabeller