Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling

9 Antall døgnplasser, oppholdsdøgn, innleggelser og poliklinske konsultasjoner. Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Nord. 2005-2008
  2005 2006 2007 2008
Døgnplasser 87 70 73 85
Oppholdsdøgn 17 397 21 881 24 968 26 171
Innleggelser  258  289  309  361
Polikliniske konsultasjoner 0 0 0 0

Standardtegn i tabeller