Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling

8 Antall døgnplasser, oppholdsdøgn, innleggelser og poliklinske konsultasjoner. Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Midt-Norge. 2005-2008
  2005 2006 2007 2008
Døgnplasser  115  121  211 39
Oppholdsdøgn 34 955 37 847 71 222 14 265
Innleggelser  990 1 030 1 091 30
Polikliniske konsultasjoner 2 926 2 303 2 623 0

Standardtegn i tabeller