Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling

7 Antall døgnplasser, oppholdsdøgn, innleggelser og poliklinske konsultasjoner. Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Vest. 2005-2008
  2005 2006 2007 2008
Døgnplasser  190  181  200 24
Oppholdsdøgn 62 771 58 360 63 665 7 222
Innleggelser 1 823 1 725 1 731 41
Polikliniske konsultasjoner 16 642 16 319 17 640 0

Standardtegn i tabeller