Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling

6 Antall døgnplasser, oppholdsdøgn, innleggelser og poliklinske konsultasjoner. Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Sør Øst1. 2005-2008
  2007 2008
Døgnplasser  676  729
Oppholdsdøgn  215 783  240 649
Innleggelser 2 026 2 032
Polikliniske konsultasjoner 29 932 28 424
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller