Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling

5 Antall døgnplasser, oppholdsdøgn, innleggelser og poliklinske konsultasjoner. Helse Nord.
2005-2008
  2005 2006 2007 2008
Døgnplasser 90 87 98 88
Oppholdsdøgn 26 284 26 629 21 267 22 241
Innleggelser  427  503  492  517
Polikliniske konsultasjoner 0 1 577 0 1 608

Standardtegn i tabeller