Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling

4 Antall døgnplasser, oppholdsdøgn, innleggelser og poliklinske konsultasjoner. Helse Midt-Norge. 2005-2008
  2005 2006 2007 2008
Døgnplasser 86 98  102  192
Oppholdsdøgn 27 597 28 006 29 301 62 830
Innleggelser  541  547  587 1 681
Polikliniske konsultasjoner 0 4 325 2 831 5 818

Standardtegn i tabeller