Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling

3 Antall døgnplasser, oppholdsdøgn, innleggelser og poliklinske konsultasjoner. Helse Vest. 2005-2008
  2005 2006 2007 2008
Døgnplasser 46 31 51  216
Oppholdsdøgn 11 567 9 739 14 177 68 370
Innleggelser 77 39 81 1 670
Polikliniske konsultasjoner 0 0  518 18 118

Standardtegn i tabeller