Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling

2 Antall døgnplasser, oppholdsdøgn, innleggelser og poliklinske konsultasjoner. Helse Sør-Øst1.
2005-2008
  2007 2008
Døgnplasser  428  423
Oppholdsdøgn  128 756  132 984
Innleggelser 6 156 6 097
Polikliniske konsultasjoner 67 346  102 447
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller