Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling

1 Antall døgnplasser, oppholdsdøgn, innleggelser og poliklinske konsultasjoner. Heile landet.
2005-2008
  2005 2006 2007 2008
Døgnplasser 1 798 1 780 1 833 1 796
Oppholdsdøgn  557 360  561 314  569 139  574 732
Innleggelser 12 983 13 152 12 473 12 429
Polikliniske konsultasjoner 82 810  106 899  120 890  156 415

Standardtegn i tabeller