Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene

9 Antall avtalte årsverk med helseforetakene blant privatpraktiserende legespesialister, etter spesialitet og tilskuddsklasse1. 2008
Spesialitet I alt Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
I alt        
Indremedisin 31,0 0,0 1,6 29,4
Hud- og veneriske sykdommer 57,7 1,3 3,0 53,3
Barnesykdommer 26,4 0,0 1,9 24,5
Nevrologi 17,2 0,6 10,1 6,5
Kirurgi 11,3 0,0 1,7 9,6
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 84,9 0,2 4,4 80,3
Revmatologi 10,1 0,3 0,6 9,2
Øre,- nese-, og halssykdommer 90,3 0,0 3,0 87,3
Øyesykdommer  148,7 0,0 5,0  143,7
Psykiatri  183,0  143,9 36,1 3,0
Andre spesialiteter 91,1 1,7 4,3 85,2
1  Plassering i klasse skjer etter lokale forhandlinger mellom helseforetakene og den enkelte spesialist med utgangspunkt i den enkelte spesialists behov for plass, teknisk utstyr og hjelpepersonell.

Standardtegn i tabeller