Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene

8 Privatpraktiserende legespesialister med driftsavtale. Antall årsverk per 100 000 innbyggere, etter spesialitet og helseregion. 2008
Helseregion I alt Indremedisin Hud- og veneriske
sykdommer
Barne-
sykdommer
Nevrologi Kirurgi Fødselshjelp og
kvinnesykdommer
Revmatologi Øre,- nese-, og
halssykdommer
Øye-
sykdommer
Psykiatri Andre
fagområder
Hele landet 15,7 0,7 1,2 0,6 0,4 0,2 1,8 0,2 1,9 3,1 3,8 1,9
Helseregion Sør-Øst 1 19,1 0,7 1,6 0,9 0,5 0,3 2,2 0,3 2,1 3,3 5,3 2,1
Helseregion Vest 14,0 0,5 0,7 0,1 0,2 0,3 1,6 0,3 1,8 2,9 3,0 2,6
Helseregion Midt-Norge 9,5 0,9 1,1 0,3 0,4 0,1 0,6 0,0 1,2 2,6 1,1 0,7
Helseregion Nord 8,6 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 1,7 3,2 1,2 0,8
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller