Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene

7 Antall avtalte årsverk med helseforetakene blant privatpraktiserende legespesialister, etter spesialitet og helseregion. 2008
Helseregion I alt Indremedisin Hud- og veneriske
sykdommer
Barne-
sykdommer
Nevrologi Kirurgi Fødselshjelp og
kvinnesykdommer
Revmatologi Øre,- nese-, og halssykdommer Øye-
sykdommer
Psykiatri Andre
spesialiteter
Hele landet  751,6 31,0 57,7 26,4 17,2 11,3 84,9 10,1 90,3  148,7  183,0 91,1
Helseregion Sør-Øst1  509,9 19,6 41,5 23,2 13,1 6,9 57,7 6,7 56,5 88,0  140,4 56,4
Helseregion Vest  139,4 4,8 7,3 1,0 1,6 3,0 16,2 3,2 17,9 28,4 29,9 26,2
Helseregion Midt-Norge 60,2 5,9 7,5 2,2 2,5 0,4 4,2 0,0 8,2 17,5 7,1 4,8
Helseregion Nord 42,1 0,8 1,4 0,0 0,0 1,0 6,8 0,2 7,8 14,8 5,6 3,8
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller