Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene

6 Antall driftsavtaler med helseforetakene blant privatpraktiserende legespesialister, etter spesialitet og helseregion. 2008
Helseregion I alt Indremedisin Hud- og veneriske sykdommer Barne-
sykdommer
Nevrologi Kirurgi Fødselshjelp og kvinnesykdommer Revmatologi Øre,- nese-, og halssykdommer Øye-
sykdommer
Psykiatri Andre
spesialiteter
Hele landet 1 023 36 71 31 25 16 96 15  132  193  271  137
Helseregion Sør-Øst 1  684 21 50 26 18 10 62 10 79  114  205 89
Helseregion Vest  178 5 8 1 4 3 18 4 26 36 41 32
Helseregion Midt-Norge 98 7 11 4 3 2 7 0 15 24 14 11
Helseregion Nord 63 3 2 0 0 1 9 1 12 19 11 5
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller