Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene

5 Privatpraktiserende legespesialister og kliniske psykologer med driftsavtale. Antall årsverk per 100 000 innbyggere, etter helseregion. 2007
Helseregion Legespesialister Kliniske psykologer
Hele landet 15,7 8,7
Helseregion Sør-Øst1 19,1 10,4
Helseregion Vest 14,0 9,4
Helseregion Midt-Norge 9,1 4,9
Helseregion Nord 9,1 3,3
1  Fra 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller