Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene

4 Antall avtalte årsverk med helseforetakene blant privatpraktiserende legespesialister og kliniske psykologer, etter helseregion. 2002-2008
Helseregion Legespesialister Kliniske psykologer
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hele landet  709,0       722,3        740,2        731,0        739,4        737,9        751,6        403,2        409,3        408,6        411,7        427,5        406,5        418,5
Helseregion Sør-Øs 1            498,7  509,9            261,8  277,8
Helseregion Øst1  354,9  362,6  361,2  361,9  369,2      219,1  218,0  217,6  217,6  231,1    
Helseregion Sør1  125,9  127,8  139,2  133,1  131,0     55,0 55,1 52,0 54,5 53,0    
Helseregion Vest  130,1  133,3  134,2  137,5  136,2  137,2  139,4 87,0 92,6 92,0 95,0 95,0 95,4 93,2
Helseregion Midt-Norge 60,0 56,7 62,5 58,9 63,3 62,3 60,2 30,1 29,9 30,6 31,8 34,1 33,9 32,4
Helseregion Nord 38,1 41,9 43,3 39,7 39,6 39,7 42,1 12,0 13,8 16,4 12,8 14,3 15,4 15,1
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller