Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene

3 Antall avtalte årsverk med helseforetakene blant privatpraktiserende legespesialister, etter spesialitet. 2002-2008
Spesialitet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I alt  709  722  740  731  739  738  752
Indremedisin 68 67 66 66 45 33 31
Hud- og veneriske sykdommer 54 55 55 55 55 54 58
Barnesykdommer 32 30 29 27 28 26 26
Nevrologi 14 14 14 14 15 16 17
Kirurgi 11 13 14 12 12 7 11
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 87 87 88 86 87 88 85
Revmatologi 8 9 9 9 10 10 10
Øre,- nese-, og halssykdommer 89 90 91 90 90 93 90
Øyesykdommer  136  137  152  144  146  145  149
Psykiatri  163  170  171  173  178  177  183
Andre spesialiteter 48 51 53 55 75 89 91

Standardtegn i tabeller