Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene

2 Antall driftsavtaler med helseforetakene blant privatpraktiserende legespesialister og kliniske psykologer, etter helseregion. 2002-2008
Helseregion Legespesialister Kliniske psykologer
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hele landet 1 064 1 083 1 096 1 074 1 043 1 040 1 023  567  570  576  572  573  552  553
Helseregion Sør-Øst1            698  684            347  348
Helseregion Øst1  525  531  535  529  508      293  290  287  287  290    
Helseregion Sør1  191  192  206  203  196     76 79 83 80 78    
Helseregion Vest  181  186  181  180  178  180  178  111  112  113  115  114  115  115
Helseregion Midt-Norge  106  105  106 99 99  100 98 67 64 67 67 67 66 64
Helseregion Nord 61 69 68 63 62 62 63 20 25 26 23 24 24 26
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller