Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene

1 Antall driftsavtaler med helseforetakene blant privatpraktiserende legespesialister, etter spesialitet. 2002-2008
Spesialitet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I alt 1 064 1 083 1 096 1 074 1 043 1 040 1 023
Indremedisin 89 89 87 89 56 40 36
Hud- og veneriske sykdommer 72 70 71 70 69 70 71
Barnesykdommer 43 43 42 36 34 33 31
Nevrologi 22 25 27 26 25 24 25
Kirurgi 17 21 21 21 18 13 16
Fødselshjelp og kvinnesykdommer  104  103  104  102  100  102 96
Revmatologi 15 17 15 15 14 15 15
Øre,- nese-, og halssykdommer  135  137  137  136  133  133  132
Øyesykdommer  177  185  195  190  190  195  193
Psykiatri  289  293  295  290  283  275  271
Andre spesialiteter  101  100  102 99  121  140  137

Standardtegn i tabeller