Statistisk sentralbyrå

5 Årsverk i luftambulansen, etter utdanningskategori og helseregion. 2008
Helseregion Totalt Piloter Redningsmenn Teknikere Leger2 Sykepleiere2
Hele landet  281  107 42 20 60 52
Helseregion Sør-Øst 1 72 17 18 9 20 8
Helseregion Vest 36 9 10 0 17 0
Helseregion Midt-Norge 42 16 7 2 5 12
Helseregion Nord  131 65 7 9 18 32
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
2  Fra og med 2007 er årsverk knyttet til underleverandører av ambulansetjenester inkludert.
Kilde: Luftambulansen ANS.

Standardtegn i tabeller