Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten

1 Gjennomførte oppdrag i luftambulansen, etter type og helseregion. 2010
Helseregion Totalt antall gjennomførte oppdrag Primæroppdrag1 Sekundæroppdrag2 Annet3
Hele landet 17 928 7 814 5 859 4 255
Helseregion Sør-Øst 4 4 744 2 328 1 199 1 217
Helseregion Vest 2 539 1 759  510  270
Helseregion Midt-Norge 3 124 1 047 1 176  901
Helseregion Nord 7 521 2 680 2 974 1 867
1  Primæroppdrag: Direkte til pasienten.
2  Sekundæroppdag: Mellom helseinstitusjoner.
3  Annet: Avviket mellom gjennomførte oppdrag og primæroppdrag/sekundæroppdrag.
4  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
Kilde: Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS 2010.

Standardtegn i tabeller