Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten

3 Gjennomførte oppdrag i luftambulansen etter type og helseregion. 2009
Helseregion Totalt antall gjennomførte oppdrag Primæroppdrag1 Sekundæroppdrag2 Annet3
Hele landet 17 374 7 611 5 613 4 150
Helseregion Sør-Øst 4 4 621 2 230 1 150 1 241
Helseregion Vest 2 417 1 641  538  238
Helseregion Midt-Norge 3 056 1 113 1 064  879
Helseregion Nord 7 280 2 627 2 861 1 792
1  Primæroppdrag: Direkte til pasienten.
2  Sekundæroppdag: Mellom helseinstitusjoner.
3  Annet: Avviket mellom gjennomførte oppdrag og primæroppdrag/sekundæroppdrag.
4  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
Kilde: Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS 2009.

Standardtegn i tabeller