Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten

2 Årsverk i luftambulansen, etter utdanningskategori og helseregion. 2009
Helseregion Totalt Piloter Redningsmenn Teknikere Leger2 Sykepleiere2
Hele landet  322  139 44 31 68 40
Helseregion Sør-Øst1 91 33 17 9 22 10
Helseregion Vest 44 10 11 3 20 0
Helseregion Midt-Norge 51 18 9 4 8 12
Helseregion Nord  136 78 7 15 18 18
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
2  Fra og med 2007 er årsverk knyttet til underleverandører av ambulansetjenester inkludert.
Kilde: Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS 2009.

Standardtegn i tabeller