Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

10 Sosialhjelpsmottakarar, etter tilhøve til trygdesystemet og familiefase. 2009
Familiefase I alt Dagpengar Sjukepengar Attføringspengar Alderspensjon Uførepensjon Overgangsstønad Medisinsk rehabilitering Anna trygd Inga trygd
I alt  117 653 5 123 2 141 8 576 1 970 14 445 2 802 6 163 3 445 72 988
                     
Einslege menn 46 376 2 253  804 3 170  634 5 819 - 2 309  896 30 491
- 19 år 3 020 22 3 27 - 42 - 18 34 2 874
20 - 24 år 9 536  448 92  349 -  132 -  282  171 8 062
25 - 44 år 21 890 1 342  454 1 884 - 2 087 - 1 410  423 14 290
45 - 66 år 11 300  441  255  910 4 3 558 -  599  268 5 265
67 år og eldre  630 - - -  630 - - - - -
                     
Einslege kvinner 26 386  766  403 2 107  883 4 436 4 1 654  748 15 385
- 19 år 2 312 9 12 18 - 17 - 45 38 2 173
20 - 24 år 6 132  179 93  305 - 94 -  336  126 4 999
25 - 44 år 9 658  386  198 1 127 - 1 269 3  847  313 5 515
45 - 66 år 7 403  192  100  657 2 3 056 1  426  271 2 698
67 år og eldre  881 - - -  881 - - - - -
                     
Einslege med barn under 18 år 18 449  733  398 1 688 47 1 865 2 579 1 042  966 9 131
Menn 3 641  244  106  352 28  481 79  208  152 1 991
Kvinner 14 808  489  292 1 336 19 1 384 2 500  834  814 7 140
                     
Par utan barn under 18 år 13 755  653  277  718  340 1 505 -  617  331 9 314
                     
Par med barn under 18 år 12 682  718  259  893 66  820  219  541  504 8 662
                     
Uoppgitt 5 - - - - - - - - 5

Standardtegn i tabeller