Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

9 Sosialhjelpsmottakarar etter arbeidssituasjon og familiefase. 2009
Familiefase I alt Arbeid heiltid Arbeid deltid På statlege arbeidsmarknadstiltak På kommunale tiltak Under utdanning Arbeidslaus Ikkje arbeidssøkjar Introduksjonsordningskurs Kvalifiseringsstønad Uoppgitt
I alt  117 653 7 477 8 065 5 706  957 6 389 35 118 46 516 3 830 3 374  221
                       
Einslege menn 46 376 2 414 1 655 2 372  449 2 422 16 776 17 843  986 1 388 71
- 19 år 3 020 64 90  202 39  571 1 421  436  111 78 8
20 - 24 år 9 536  480  413  616  113  937 4 652 1 644  280  383 18
25 - 44 år 21 890 1 334  832 1 148  204  775 8 047 8 254  562  698 36
45 - 66 år 11 300  536  320  406 93  139 2 656 6 879 33  229 9
67 år og eldre  630 - - - - - -  630 - - -
                       
Einslege kvinner 26 386 1 085 2 147 1 209  177 1 851 6 671 12 145  463  588 50
- 19 år 2 312 60  185  119 22  518  892  430 33 43 10
20 - 24 år 6 132  267  695  332 52  744 2 302 1 417  113  204 6
25 - 44 år 9 658  516  803  524 75  459 2 475 4 280  277  237 12
45 - 66 år 7 403  242  464  234 28  130 1 002 5 137 40  104 22
67 år og eldre  881 - - - - - -  881 - - -
                       
Einslege med barn under 18 år 18 449 1 407 2 143  861  115 1 036 4 552 7 540  312  473 10
Menn 3 641  407  258  172 26 98 1 148 1 422 27 81 2
Kvinner 14 808 1 000 1 885  689 89  938 3 404 6 118  285  392 8
                       
Par utan barn under 18 år 13 755 1 049  948  583  104  550 4 073 5 102  862  433 51
                       
Par med barn under 18 år 12 682 1 522 1 172  681  112  530 3 045 3 886 1 207  492 35
                       
Uoppgitt 5 - - - - - 1 - - - 4

Standardtegn i tabeller