Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

8 Sosialhjelpsmottakarar etter hovudinntektskjelde og familiefase. 2009
Familiefase I alt Arbeidsinntekt Kursstønad/lønn i arbeidsmarknadstiltak Trygd/pensjon Stipend/lån Sosialhjelp Introduksjonsstønad Ektefelles/sambuars arbeidsinntekt Kvalifiseringsstønad Anna
I alt  117 653 11 861 3 205 38 754 1 848 50 323 3 470  916 3 149 4 127
                     
Einslege menn 46 376 2 996 1 364 13 664  751 23 583  894 45 1 291 1 788
- 19 år 3 020  124  181  122  225 2 018 99 4 72  175
20 - 24 år 9 536  673  425 1 200  349 5 771  258 9  358  493
25 - 44 år 21 890 1 609  566 6 380  163 11 159  506 22  649  836
45 - 66 år 11 300  586  192 5 404 14 4 570 30 10  212  282
67 år og eldre  630 4 -  558 - 65 1 - - 2
                     
Einslege kvinner 26 386 2 419  667 9 828  645 11 032  404 23  563  805
- 19 år 2 312  194  115  103  230 1 468 31 1 41  129
20 - 24 år 6 132  729  216  940  306 3 365  104 7  203  262
25 - 44 år 9 658  960  232 3 637  103 3 988  227 11  218  282
45 - 66 år 7 403  533  104 4 396 6 2 095 42 2  100  125
67 år og eldre  881 3 -  752 -  116 - 2 1 7
                     
Einslege med barn under 18 år 18 449 2 694  392 8 158  151 5 707  265 45  435  602
Menn 3 641  548 74 1 514 22 1 275 27 6 84 91
Kvinner 14 808 2 146  318 6 644  129 4 432  238 39  351  511
                     
Par uten barn under 18 år 13 755 1 570  378 3 860  165 5 750  795  341  412  484
                     
Par med barn under 18 år 12 682 2 182  404 3 244  136 4 251 1 112  462  448  443
                     
Uoppgitt 5 - - - - - - - - 5

Standardtegn i tabeller