Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

7 Sosialhjelpsmottakarar etter stønadstid og familiefase. 2009
Familiefase I alt Talet på månader med stønad Gjennomsnittleg stønadstid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I alt  117 653 24 500 16 620 12 180 9 326 7 567 6 702 5 555 4 993 4 555 4 947 6 347 14 361 5,3
                             
Einslege menn 46 376 8 824 6 197 4 710 3 634 2 970 2 671 2 269 2 061 1 911 2 032 2 703 6 394 5,5
- 19 år 3 020  631  484  416  310  254  203  141  127  107  114 78  155 4,4
20 - 24 år 9 536 1 703 1 417 1 078  824  693  613  555  466  434  426  434  893 5,2
25 - 44 år 21 890 3 923 2 755 2 154 1 677 1 346 1 243 1 054 1 012  942 1 014 1 410 3 360 5,8
45 - 66 år 11 300 2 311 1 441  998  782  653  589  498  441  412  471  766 1 938 5,8
67 år og eldre  630  256  100 64 41 24 23 21 15 16 7 15 48 3,6
                             
Einslege kvinner 26 386 5 644 3 916 2 737 2 102 1 691 1 502 1 215 1 061  971 1 073 1 387 3 087 5,2
- 19 år 2 312  463  385  304  229  216  162  105 90 89 73 78  118 4,5
20 - 24 år 6 132 1 164  977  723  522  409  399  336  274  241  265  293  529 5,0
25 - 44 år 9 658 1 940 1 371  966  746  622  559  464  413  358  433  525 1 261 5,4
45 - 66 år 7 403 1 738 1 041  667  541  401  358  286  259  258  279  458 1 117 5,4
67 år og eldre  881  339  142 77 64 43 24 24 25 25 23 33 62 3,9
                             
Einslege med barn under 18 år 18 449 4 036 2 779 2 004 1 558 1 285 1 076  916  815  687  727  867 1 699 4,9
Menn 3 641  864  525  380  278  244  189  182  149  144  149  181  356 5,0
Kvinner 14 808 3 172 2 254 1 624 1 280 1 041  887  734  666  543  578  686 1 343 4,9
                             
Par uten barn under 18 år 13 755 3 536 2 160 1 487 1 069  819  685  562  488  445  462  618 1 424 4,7
                             
Par med barn under 18 år 12 682 2 459 1 568 1 241  963  802  767  592  568  540  653  772 1 757 5,6
                             
Uoppgitt 5 1 - 1 - - 1 1 - 1 - - - 5,2

Standardtegn i tabeller