Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

6 Gjennomsnittleg sosialhjelp per månad med utbetaling. Tal for stønadstid og familiefase. 2009. Kroner
Familiefase 1 Gjennomsnittleg stønad per månad Talet på månader med stønad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I alt 7 474 6 439 5 815 6 110 6 264 6 394 6 475 6 747 7 040 7 323 7 677 8 255 8 886
                           
Einslege menn 6 903 5 607 5 016 5 459 5 606 5 868 5 948 6 167 6 445 6 877 7 108 7 692 8 163
- 19 år 5 737 4 940 4 751 4 588 5 209 5 429 5 451 5 484 5 746 6 195 6 298 6 381 7 289
20 - 24 år 6 205 5 016 4 609 5 116 5 077 5 549 5 337 5 665 6 207 6 607 6 597 6 897 7 587
25 - 44 år 7 210 5 812 5 211 5 741 5 899 6 161 6 304 6 442 6 650 6 977 7 238 7 988 8 412
45 - 66 år 7 106 5 842 5 173 5 651 5 812 5 758 6 052 6 368 6 491 7 096 7 448 7 762 8 080
67 år og eldre 5 962 5 909 4 433 4 418 3 346 6 296 4 680 5 469 4 522 7 200 9 613 6 095 7 648
                           
Einslege kvinner 6 557 6 035 5 220 5 460 5 487 5 559 5 793 6 118 6 143 6 300 6 746 7 198 7 755
- 19 år 6 066 5 060 4 607 5 003 5 354 5 687 5 760 6 627 6 254 6 602 6 974 6 969 7 129
20 - 24 år 6 336 5 774 4 871 5 088 5 584 5 486 5 738 5 983 6 081 6 313 6 744 7 058 7 748
25 - 44 år 7 072 6 132 5 696 5 967 5 730 6 074 6 361 6 409 6 839 6 912 7 079 7 760 8 242
45 - 66 år 6 367 6 371 5 145 5 488 5 218 4 912 5 021 5 874 5 333 5 530 6 324 6 988 7 461
67 år og eldre 4 389 5 985 5 246 4 166 4 609 4 174 5 202 3 073 3 306 4 280 4 878 2 965 4 397
                           
Einslege med barn under 18 år 8 249 7 732 7 190 7 255 7 230 7 358 7 291 7 751 7 942 8 093 8 737 9 145 9 537
Menn 8 403 8 331 7 336 7 363 7 720 7 447 7 195 7 913 8 006 8 544 9 016 9 093 9 408
Kvinner 8 211 7 569 7 156 7 230 7 123 7 337 7 311 7 711 7 928 7 973 8 664 9 158 9 571
                           
Par utan barn under 18 år 7 219 6 488 6 037 6 196 6 410 6 211 6 476 6 924 6 850 7 551 7 057 7 940 8 388
                           
Par med barn under 18 år 10 521 8 165 7 716 8 061 8 719 8 748 8 503 8 542 9 743 9 544 10 238 11 376 13 279
1  5 mottakarar med uoppgitt familiefase er haldne utanfor.

Standardtegn i tabeller