Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

5 Årsverk i sosialtenesta per 31. desember, etter fylke. 2009 1
  Årsverk etter utdanning
  I alt Sosionomar Barnevernspedagogar Anna høgskole-/ universitetsutdanning Kontorutdanning/merkantil utdanning Anna utdanning/ ufaglært Årsverk per 1 000 innbyggjarar 18 år og over
2003 4 965,1 2 095,7  314,6  983,7  876,4  694,7 1,4
2004 5 392,7 2 181,9  324,5 1 107,3  873,2  905,9 1,5
2005 5 345,2 2 285,1  313,6 1 042,5  842,4  861,6 1,5
2006 5 564,1 2 393,3  325,0 1 146,2  840,7  858,9 1,6
2007 5 622,4 2 467,4  309,2 1 236,2  815,3  795,4 1,5
2008 5 562.3 2 441.6 304.0 1 275.0 749.6 792.0 1.5
2009 5 446,9 2 355,0  304,2 1 295,9  721,8  770,0 1,5
               
2009              
Østfold  298,5  113,1 12,0 75,9 39,3 58,2 1,4
Akershus  427,6  184,0 18,3  125,5 68,9 30,9 1,1
Oslo 1 478,7  579,4 66,8  377,5  148,7  306,3 3,2
Hedmark  185,1 84,7 5,8 44,6 28,2 21,8 1,2
Oppland  163,5 71,6 4,3 27,7 38,1 21,8 1,1
Buskerud  251,0  106,0 11,6 36,5 53,3 43,6 1,3
Vestfold  242,6 68,4 17,2 73,1 49,2 34,6 1,4
Telemark  137,0 35,0 15,3 36,7 36,9 13,1 1,0
Aust-Agder 87,4 41,6 1,2 29,3 8,5 6,8 1,1
Vest-Agder  180,8 81,5 2,5 50,1 19,0 27,8 1,4
Rogaland  330,2  183,4 19,6 56,2 31,5 39,5 1,0
Hordaland  579,4  284,4 27,1  131,1 91,3 45,4 1,6
Sogn og Fjordane 70,0 44,0 5,6 7,2 10,9 2,4 0,9
Møre og Romsdal  192,9 92,4 25,5 34,3 20,8 20,0 1,0
Sør-Trøndelag  377,3  171,6 19,6  111,5 19,1 55,4 1,7
Nord-Trøndelag 79,3 37,6 7,0 18,9 8,4 7,5 0,8
Nordland  178,2 90,1 18,0 37,5 24,5 8,2 1,0
Troms Romsa 98,5 54,5 9,0 14,7 12,2 8,1 0,8
Finnmark Finnmárku 89,1 31,8 18,0 7,7 13,1 18,5 1,6
1  Ikkje inkludert årsverk knytt til kommunale sysselsetjingstiltak. Frå og med 2005 er også årsverk knytt til introduksjonsordninga skilt ut, og frå 2008 også årsverk til kvalifiseringsordninga.

Standardtegn i tabeller