Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

3 Sosialhjelpsmottakarar etter talet på kommunar kor dei har motteke økonomisk sosialhjelp og alder. 2009
Alder I alt Med hjelp i ein kommune Med hjelp i fleire kommunar Stønadsmottakarar per 1 000 innbyggjarar
I alt 2 3-
I alt  117 727  110 898 6 829 6 251  578 24
             
- 19 år 6 061 5 577  484  454 30 5
20 - 24 år 20 011 18 229 1 782 1 610  172 65
25 - 29 år 16 242 15 047 1 195 1 089  106 53
30 - 39 år 29 173 27 520 1 653 1 533  120 43
40 - 49 år 25 461 24 317 1 144 1 041  103 36
50 - 59 år 14 188 13 739  449  409 40 23
60 - 66 år 4 622 4 522  100 95 5 12
67 år og eldre 1 966 1 944 22 20 2 3
Uoppgitt 3 3 - - - -

Standardtegn i tabeller