Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

2 Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp, etter arten på stønaden, fylke og kommunestorleik. 1987-2009. 2009-kroner 1, 2
  I alt Utbetalt som Gjennomsnittleg stønad
  Bidrag Lån Per tilfelle Per innbyggjar
    1 000 kroner Kroner
1987 3 532 834 3 236 071  296 763 28 181  842
1988 4 380 860 3 962 005  418 855 30 343 1 038
1989 4 997 845 4 577 763  420 082 30 954 1 181
1990 4 972 547 4 653 830  318 717 30 072 1 170
1991 5 048 609 4 753 732  294 878 29 346 1 182
1992 4 898 614 4 670 311  228 303 28 618 1 140
1993 5 140 967 4 938 707  202 259 28 925 1 189
1994 5 421 546 5 246 356  175 191 30 517 1 247
1995 5 484 852 5 320 072  164 780 31 976 1 255
1996 5 371 076 5 225 430  145 646 32 630 1 223
1997 5 133 968 4 994 468  139 500 32 706 1 162
1998 4 688 247 4 560 007  128 240 32 859 1 055
1999 4 700 715 4 570 328  130 387 34 519 1 050
2000 4 772 904 4 647 427  125 477 34 762 1 060
2001 5 002 077 4 880 238  121 839 36 335 1 106
2002 5 262 636 5 138 624  124 013 38 136 1 156
2003 3 5 582 926 5 460 132  122 794 38 249 1 220
2004 4 5 498 018 5 376 738  121 280 38 712 1 194
2005 5 289 820 5 180 326  109 494 38 270 1 140
2006 5 4 914 296 4 816 152 98 145 37 554 1 050
2007 6 4 516 817 4 428 641 88 176 38 753  954
2008 4 446 876 4 348 320 98 556 38 191  927
2009 4 641 675 4 543 826 97 849 37 071  955
           
2009          
Fylke          
Østfold  329 392  321 811 7 580 39 628 1 213
Akershus  434 380  428 875 5 505 41 456  810
Oslo  972 739  956 627 16 112 49 488 1 658
Hedmark  226 222  222 856 3 366 37 104 1 186
Oppland  137 633  133 221 4 412 28 267  743
Buskerud  228 271  224 756 3 515 34 203  886
Vestfold  229 245  226 144 3 101 37 131  991
Telemark  194 541  191 806 2 736 38 823 1 156
Aust-Agder  106 313  103 648 2 665 31 547  980
Vest-Agder  132 204  128 959 3 245 33 743  776
Rogaland  304 529  299 504 5 025 36 137  712
Hordaland  467 406  453 373 14 033 39 427  980
Sogn og Fjordane 53 554 51 398 2 156 25 959  500
Møre og Romsdal  139 914  137 004 2 909 27 888  557
Sør-Trøndelag  225 130  221 956 3 173 32 737  775
Nord-Trøndelag 69 539 66 907 2 633 23 422  529
Nordland  209 008  200 596 8 411 29 965  885
Troms Romsa  102 896 98 836 4 060 27 946  658
Finnmark Finnmárku 78 760 75 549 3 211 28 270 1 081
           
Kommunestorleik          
Innbyggjarar          
- 4 999  324 488  304 414 20 073 23 767  573
5 000 - 9 999  439 897  423 015 16 882 28 963  718
10 000 - 19 999  590 162  578 712 11 450 31 543  735
20 000 - 49 999 1 070 713 1 055 746 14 967 37 319  957
50 000 - 2 216 416 2 181 939 34 477 45 263 1 261
1  Frå og med 1997 inkluderast kun mottakarar med eit positivt beløp.
2  Beløpa er deflatert med konsumprisindeksen.
3  Tal for 2003 er inkludert mottakarar av introduksjonsstønad.
4  For nokre kommunar inkluderer tala mottakarar av introduksjonsstønad.
5  Tal for Austevoll og Nesset er frå 2005.
6  Tal for Tysnes og Øksnes er frå 2006.

Standardtegn i tabeller