Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

1 Stønadstilfelle med økonomisk sosialhjelp, etter alder, fylke og kommunestorleik. 1987-20091
  I alt Alder Uoppgitt Stønadstilfelle per 1 000 innbyggjarar
  -19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-66 67-
1987  125 361 8 944 25 895 21 813 30 971 16 325 13 102 7 908  403 30
1988  144 378 10 065 29 886 25 924 36 605 19 361 14 056 7 977  504 34
1989  161 458 11 964 34 401 29 681 40 982 21 801 14 443 7 817  369 38
1990  165 355 12 263 34 840 30 312 41 805 22 966 15 085 7 844  240 39
1991  172 035 12 507 36 727 31 791 43 571 24 498 15 267 7 389  285 40
1992  171 175 11 935 37 344 31 307 43 564 25 321 15 178 6 483 43 40
1993  177 732 11 750 39 466 32 268 45 002 27 107 15 821 6 195  123 41
1994  177 657 10 864 38 089 31 426 46 033 28 266 17 058 5 814  107 41
1995  171 528 9 752 35 285 29 367 44 908 28 780 17 732 5 647 57 39
1996  164 604 8 793 32 288 27 456 43 503 28 424 18 418 5 568  154 37
1997  156 973 8 081 28 855 25 649 41 508 27 996 18 964 5 826 94 36
1998  142 678 7 469 24 799 22 381 38 616 26 503 17 921 4 921 68 32
1999  136 177 7 448 23 332 20 736 37 184 25 833 17 204 4 385 55 30
2000  137 302 7 365 23 495 20 511 37 523 26 289 17 644 4 453 22 30
2001  137 667 7 247 23 066 20 518 37 925 26 474 17 879 4 541 17 30
2002  137 995 7 119 23 721 20 059 38 200 26 645 17 911 4 306 34 30
2003 2  145 963 7 453 25 385 20 967 39 943 28 589 19 153 4 468 5 32
2004 3  142 025 7 310 25 053 19 958 38 316 28 477 18 907 4 000 4 31
2005  138 223 6 798 24 950 19 276 36 467 28 226 18 656 3 845 5 30
2006 4  130 859 6 269 23 240 18 012 33 843 27 458 18 625 3 409 3 28
2007 5  116 555 5 570 19 512 16 175 29 985 25 256 17 849 2 204 4 25
2008 6  116 438 5 643 19 153 16 187 29 644 25 513 18 311 1 984 3 24
2009  125 276 6 577 21 980 17 563 30 979 26 735 19 446 1 993 3 26
                     
2009                    
Fylke                    
Østfold 8 361  433 1 507 1 105 2 006 1 823 1 342  145 - 31
Akershus 10 478  467 1 725 1 399 2 611 2 403 1 715  158 - 20
Oslo 19 660  359 2 185 2 639 5 323 5 076 3 723  355 - 34
Hedmark 6 097  352 1 153  790 1 435 1 280  982  105 - 32
Oppland 4 869  291  860  653 1 185  996  797 87 - 26
Buskerud 6 676  374 1 185  939 1 621 1 441 1 035 81 - 26
Vestfold 6 174  356 1 252  844 1 479 1 333  843 67 - 27
Telemark 5 011  347  960  641 1 199 1 046  765 53 - 30
Aust-Agder 3 370  197  713  480  817  653  457 53 - 31
Vest-Agder 3 927  263  764  654  978  744  479 45 - 23
Rogaland 8 429  507 1 573 1 303 2 183 1 638 1 103  120 2 20
Hordaland 11 855  562 2 000 1 708 2 963 2 430 1 899  293 - 25
Sogn og Fjordane 2 063  113  372  294  517  411  334 22 - 19
Møre og Romsdal 5 017  360  997  752 1 116  946  768 78 - 20
Sør-Trøndelag 6 877  439 1 521 1 070 1 673 1 257  837 80 - 24
Nord-Trøndelag 2 969  230  629  426  683  555  409 37 - 23
Nordland 6 975  491 1 374 1 002 1 674 1 315 1 006  113 - 30
Troms Romsa 3 682  255  721  482  908  788  480 47 1 24
Finnmark Finnmárku 2 786  181  489  382  608  600  472 54 - 38
                     
Kommunestorleik                    
Innbyggjarar                    
- 4 999 13 654  821 2 455 1 657 3 072 2 866 2 492  289 2 24
5000 - 9 999 15 197 1 016 2 921 2 134 3 605 3 050 2 257  214 - 25
10 000 - 19 999 18 710 1 221 3 750 2 693 4 700 3 658 2 474  214 - 23
20 000 - 49 999 28 694 1 714 5 415 4 140 7 042 5 961 4 054  368 - 26
50 000 - 49 021 1 805 7 439 6 939 12 560 11 200 8 169  908 1 28
1  Frå og med 1997 inkluderast kun mottakarar med eit positivt beløp.
2  Tall for 2003 er inkludert mottakarar av introduksjonsstønad.
3  For nokre kommunar inkluderer tala mottakarar av introduksjonsstønad.
4  Tal for Austevoll og Nesset er frå 2005.
5  Tal for Tysnes og Øksnes er frå 2006.
6  Tal for 2008 inkluderer 353 mottakarar av kvalifiseringsstønad som ikkje mottok sosialhjelp

Standardtegn i tabeller