Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

2 Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp, etter arten på stønaden, fylke og kommunestørrelse. 1987-2008. 2008-kroner 1, 2
  I alt Utbetalt som Gjennomsnittlig stønad
  Bidrag Lån Per tilfelle Per innbygger
    1 000 kroner Kroner
1987 3 460 171 3 169 511  290 660 27 602  
1988 4 290 754 3 880 514  410 240 29 719  
1989 4 895 049 4 483 607  411 442 30 318  
1990 4 870 272 4 558 110  312 162 29 453  
1991 4 944 769 4 655 957  288 813 28 743  
1992 4 797 859 4 574 252  223 608 28 029  
1993 5 035 227 4 837 128  198 099 28 330  
1994 5 310 036 5 138 448  171 587 29 889  
1995 5 372 039 5 210 648  161 391 31 319  
1996 5 260 603 5 117 953  142 651 31 959  
1997 5 028 373 4 891 742  136 631 32 033  
1998 4 591 819 4 466 217  125 603 32 183  
1999 4 604 030 4 476 326  127 705 33 809  
2000 4 674 735 4 551 838  122 897 34 047  
2001 4 899 194 4 779 861  119 333 35 587  
2002 5 154 394 5 032 932  121 462 37 352  
2003 3 5 468 096 5 347 828  120 268 37 462  
2004 4 5 384 935 5 266 149  118 786 37 915  
2005 5 181 019 5 073 777  107 242 37 483  
2006 5 4 813 218 4 717 093 96 126 36 782  
2007 6 4 423 915 4 337 553 86 362 37 956  
2008 4 355 412 4 258 883 96 529 37 405  908
           
2008          
Fylke          
Østfold  331 142  322 887 8 255 43 224 1 233
Akershus  361 139  356 248 4 891 39 259  684
Oslo  902 068  885 399 16 669 49 899 1 568
Hedmark  214 182  210 257 3 925 37 088 1 127
Oppland  129 915  125 301 4 614 28 883  705
Buskerud  208 253  204 508 3 745 34 196  818
Vestfold  224 730  221 378 3 353 37 524  981
Telemark  171 980  168 940 3 040 38 406 1 026
Aust-Agder  106 615  104 803 1 812 32 845  993
Vest-Agder  123 450  120 195 3 255 32 806  734
Rogaland  265 320  261 013 4 307 35 941  631
Hordaland  463 814  451 915 11 899 39 809  988
Sogn og Fjordane 50 680 48 860 1 820 26 986  476
Møre og Romsdal  119 618  116 974 2 644 27 124  481
Sør-Trøndelag  242 094  238 251 3 843 35 850  844
Nord-Trøndelag 75 822 72 455 3 367 25 435  580
Nordland  191 848  183 822 8 026 29 583  815
Troms 95 915 91 754 4 161 27 737  617
Finnmark Finnmárku 76 826 73 923 2 903 28 882 1 060
           
Kommunestørrelse          
Innbyggere          
- 4 999  319 040  299 035 20 005 24 262  555
5 000 - 9 999  405 855  392 240 13 615 29 171  657
10 000 - 19 999  531 026  518 750 12 276 31 750  687
20 000 - 49 999  985 746  969 889 15 857 37 129  892
50 000 - 2 113 745 2 078 969 34 777 45 853 1 223
1  Fra og med 1997 inkluderes kun mottakere med et positivt beløp.
2  Beløpene er deflatert med konsumprisindeksen.
3  Tall for 2003 er inkludert mottakere av introduksjonsstønad.
4  For noen kommuner inkluderer tallene mottakere av introduksjonsstønad.
5  Tall for Austevoll og Nesset er fra 2005.
6  Tall for Tysnes og Øksnes er fra 2006.

Standardtegn i tabeller