Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

10 Årsverk i sosialtenesta per 31. desember, etter fylke. 2003-20071
  Årsverk etter utdanning
  I alt Sosionomar Barneverns-
pedagogar
Anna høgskole-/
universitetsutdanning
Kontor-/
merkantil utdanning
Anna utdanning/
ufaglært
Årsverk
per 1 000
innbyggjarar 18 år
og over
2003 4 965,1 2 095,7  314,6  983,7  876,4  694,7 1,4
2004 5 392,7 2 181,9  324,5 1 107,3  873,2  905,9 1,5
2005 5 345,2 2 285,1  313,6 1 042,5  842,4  861,6 1,5
2006 5 564,1 2 393,3  325,0 1 146,2  840,7  858,9 1,6
2007 5 622,4 2 467,4  309,2 1 236,2  815,3  795,4 1,5
               
2007              
Østfold  306,6  129,5 10,1 69,1 40,8 57,1 1,5
Akershus  483,3  224,1 12,2  114,2 79,4 53,5 1,2
Oslo 1 563,9  560,6 76,8  419,0  162,8  344,9 3,5
Hedmark  180,2 84,1 8,3 33,0 33,0 21,9 1,2
Oppland  170,1 69,2 7,1 33,8 41,9 18,2 1,2
Buskerud  259,2  111,1 12,6 41,2 59,2 35,1 1,3
Vestfold  250,8 82,3 13,3 69,9 54,4 30,9 1,4
Telemark  168,0 38,4 26,6 45,1 37,2 20,8 1,3
Aust-Agder 86,5 47,9 0,0 24,7 9,5 4,5 1,1
Vest-Agder  189,6 82,4 5,5 39,1 27,7 35,0 1,5
Rogaland  316,6  184,3 20,3 36,5 41,6 33,8 1,0
Hordaland  582,6  288,9 27,4  139,7 76,9 49,7 1,7
Sogn og Fjordane 79,0 45,4 8,2 10,6 13,2 1,7 1,0
Møre og Romsdal  195,9 99,5 24,5 32,0 25,5 14,4 1,0
Sør-Trøndelag  285,3  151,6 12,7 66,7 29,5 24,9 1,3
Nord-Trøndelag 95,8 52,1 7,8 12,4 14,0 9,6 1,0
Nordland  213,4  123,9 12,3 27,3 32,3 17,7 1,2
Troms  100,7 58,5 8,5 11,0 17,5 5,2 0,9
Finnmark Finnmárku 94,9 33,6 15,0 10,9 18,9 16,5 1,7
1  Ikkje inkludert årsverk knytt til kommunale sysselsetjingstiltak. Fra og med 2005 er òg årsverk knytt til introduksjonsordninga skilde ut.

Standardtegn i tabeller