Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

9 Sosialhjelpsmottakarar med og uten innvandrarbakgrunn, etter alder. 20071, 2
Alder I alt Øvrig befolkning Innvandrarbefolkninga Vestlege innvandrarar 3 Ikkje-vestlege innvandrarar4 Uoppgitt Prosent innvandrarar
I alt  109 608 77 969 31 047 1 931 29 116  592 28
               
- 19 år 5 097 3 934 1 140 41 1 099 23 22
20 - 24 år 17 872 13 601 4 188  165 4 023 83 23
25 - 29 år 15 000 10 864 4 025  161 3 864  111 27
30 - 39 år 28 216 19 351 8 678  408 8 270  187 31
40 - 49 år 24 047 16 544 7 380  514 6 866  123 31
50 - 59 år 13 104 9 435 3 628  393 3 235 41 28
60 - 66 år 4 098 2 746 1 340  192 1 148 12 33
67 år og eldre 2 170 1 494  668 57  611 8 31
Uoppgitt 4 - - - - 4 -
1  Innvandrarbefolkninga består av personar med to utanlandsfødde foreldre: førstegenerasjonsinnvandrarar som har innvandra til Noreg og personar som er fødde i Noreg med to foreldre som er fødde i utlandet.
2  Tal for Tysnes og Øksnes er frå 2006.
3  Innvandrarar frå Norden, Vest-Europa (unntatt Tyrkia), Nord-Amerika og Oseania.
4  Innvandrarar frå Aust-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia.

Standardtegn i tabeller