Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

8 Sosialhjelpsmottakarar, etter tilhøve til trygdesystemet og familiefase. 20071
Familiefase I alt Dagpengar Sjukepengar Attføringspengar Alderspensjon Uførepensjon Overgangsstønad Medisinsk rehabilitering Anna trygd Inga trygd
I alt  109 608 3 593 1 823 9 383 2 183 15 253 2 942 6 050 2 163 66 218
                     
Einslege menn 40 937 1 527  600 3 394  582 5 663 - 2 132  527 26 512
- 19 år 2 342 8 5 29 - 36 - 30 36 2 198
20 - 24 år 8 106  196 53  420 -  127 -  313 93 6 904
25 - 44 år 19 989  952  351 2 160 - 2 078 - 1 299  259 12 890
45 - 66 år 9 925  371  191  785 7 3 422 -  490  139 4 520
67 år og eldre  575 - - -  575 - - - - -
                     
Einslege kvinner 23 074  489  339 2 241  923 4 537 12 1 482  430 12 621
- 19 år 1 967 3 9 19 - 22 - 51 23 1 840
20 - 24 år 5 314  105 55  371 -  103 4  360 62 4 254
25 - 44 år 8 138  235  171 1 274 - 1 302 6  752  165 4 233
45 - 66 år 6 737  146  104  577 5 3 110 2  319  180 2 294
67 år og eldre  918 - - -  918 - - - - -
                     
Einslege med barn under 18 år 20 854  637  415 2 068  222 2 548 2 670 1 355  693 10 246
Menn 5 381  216  100  529 74  861 75  366  105 3 055
Kvinner 15 473  421  315 1 539  148 1 687 2 595  989  588 7 191
                     
Par uten barn under 18 år 11 857  359  202  711  358 1 504 -  511  180 8 032
                     
Par med barn under 18 år 12 885  581  267  969 98 1 001  260  570  333 8 806
                     
Uoppgitt 1 - - - - - - - - 1
1  Tal forTysnes og Øksnes er frå 2006.

Standardtegn i tabeller