Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

7 Sosialhjelpsmottakarar, etter arbeidssituasjon og familiefase. 20071
Familiefase I alt Arbeid heiltid Arbeid deltid På statlege
arbeidsmarknadstiltak
På kommunale
tiltak
Under
utdanning
Arbeidslaus Ikkje
arbeidssøkjar
Introduksjons-
ordningskurs
Uoppgitt
I alt  109 608 6 850 7 594 6 229 1 038 6 382 30 447 47 684 3 315 69
                     
Einslege menn 40 937 2 204 1 531 2 467  456 2 253 13 925 17 413  679 9
- 19 år 2 342 79 92  147 36  581  998  342 66 1
20 - 24 år 8 106  446  419  614  141  998 3 667 1 624  197 0
25 - 44 år 19 989 1 250  766 1 278  203  609 6 943 8 542  392 6
45 - 66 år 9 925  429  254  428 76 65 2 317 6 330 24 2
67 år og eldre  575 - - - - - -  575 - -
                     
Einslege kvinner 23 074  796 1 835 1 180  158 1 844 5 339 11 609  303 10
- 19 år 1 967 47  152 83 18  555  694  381 36 1
20 - 24 år 5 314  202  576  341 59  803 1 916 1 325 92 0
25 - 44 år 8 138  347  704  516 57  412 1 859 4 101  140 2
45 - 66 år 6 737  200  403  240 24 74  870 4 884 35 7
67 år og eldre  918 - - - - - -  918 - -
                     
Einslege med barn under 18 år 20 854 1 494 2 151 1 124  122 1 087 5 082 9 468  323 3
Menn 5 381  480  208  286 20  148 1 676 2 514 48 1
Kvinner 15 473 1 014 1 943  838  102  939 3 406 6 954  275 2
                     
Par uten barn under 18 år 11 857  883  796  644  123  589 3 202 4 824  772 24
                     
Par med barn under 18 år 12 885 1 473 1 281  814  179  609 2 898 4 370 1 238 23
                     
Uoppgitt 1 - - - - - 1 - - -
1  Tal forTysnes og Øksnes er frå 2006.

Standardtegn i tabeller