Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

6 Sosialhjelpsmottakarar, etter hovudinntektskjelde og familiefase. 2007 1
Familiefase I alt Arbeidsinntekt Arbeidsmarknadstiltak Trygd/pensjon Stipend/lån Sosialhjelp Introduksjonsstønad Anna Uoppgitt
I alt  109 608 11 381 3 391 37 444 2 136 48 584 2 862 3 794 16
Einslege menn 40 937 2 867 1 358 12 164  798 21 969  585 1 187 9
- 19 år 2 342  130 99 97  242 1 577 54  143 -
20 - 24 år 8 106  661  392  919  395 5 228  174  337 -
25 - 44 år 19 989 1 558  666 5 841  153 10 911  335  518 7
45 - 66 år 9 925  515  201 4 771 8 4 219 22  187 2
67 år og eldre  575 3 -  536 - 34 - 2 -
                   
Einslege kvinner 23 074 1 992  575 9 342  723 9 616  255  567 4
- 19 år 1 967  154 68 91  270 1 243 29  112 -
20 - 24 år 5 314  568  194  855  343 3 074 82  198 -
25 - 44 år 8 138  787  210 3 409  105 3 342  116  167 2
45 - 66 år 6 737  480  103 4 161 5 1 868 28 90 2
67 år og eldre  918 3 -  826 - 89 - - -
                   
Einslege med barn under 18 år 20 854 2 856  572 9 382  267 6 809  267  699 2
Menn 5 381  549  148 2 124 69 2 243 36  211 1
Kvinner 15 473 2 307  424 7 258  198 4 566  231  488 1
                   
Par uten barn under 18 år 11 857 1 390  416 3 238  204 5 401  673  534 1
                   
Par med barn under 18 år 12 885 2 276  470 3 318  144 4 788 1 082  807 -
                   
Uoppgitt 1 - - - - 1 - - -
1  Tal forTysnes og Øksnes er frå 2006.

Standardtegn i tabeller