Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

5 Sosialhjelpsmottakarar, etter talet på kommunar kor dei har motteke økonomisk sosialhjelp og alder. 20071
Alder I alt Med hjelp i
ein kommune
Med hjelp i fleire kommunar Stønadsmottakarar per
1 000 innbyggjarar
I alt 2 3-
I alt  109 608  103 482 6 126 5 614  512 23
             
- 19 år 5 097 4 681  416  367 49 4
20 - 24 år 17 872 16 391 1 481 1 365  116 63
25 - 29 år 15 000 13 950 1 050  958 92 51
30 - 39 år 28 216 26 655 1 561 1 437  124 41
40 - 49 år 24 047 22 995 1 052  961 91 36
50 - 59 år 13 104 12 665  439  409 30 22
60 - 66 år 4 098 3 998  100 95 5 11
67 år og eldre 2 170 2 143 27 22 5 4
Uoppgitt 4 4 - - - -
1  Tal for Tysnes og Øksnes er frå 2006.

Standardtegn i tabeller