Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

4 Sosialhjelpsmottakarar, etter stønadstid og familiefase. 2007 1
Familiefase I alt Talet på månader med stønad Gjennomsnittleg
stønadstid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I alt  109 608 22 821 14 909 10 758 8 423 7 082 6 299 5 251 4 986 4 875 5 274 6 084 12 846 5,3
                             
Einslege menn 40 937 7 975 5 295 3 961 3 078 2 660 2 339 2 007 1 848 1 955 2 079 2 388 5 352 5,6
- 19 år 2 342  532  390  320  201  186  166  122 98 81 75 80 91 4,3
20 - 24 år 8 106 1 530 1 154  915  691  572  501  448  415  394  406  394  686 5,2
25 - 44 år 19 989 3 563 2 388 1 809 1 486 1 303 1 179 1 008  916 1 017 1 099 1 282 2 939 5,9
45 - 66 år 9 925 2 094 1 261  874  662  574  472  415  404  451  493  618 1 607 5,7
67 år og eldre  575  256  102 43 38 25 21 14 15 12 6 14 29 3,3
                             
Einslege kvinner 23 074 5 125 3 350 2 201 1 839 1 469 1 298 1 093 1 017  928 1 015 1 176 2 563 5,2
- 19 år 1 967  419  376  247  199  143  132 93 86 69 61 54 88 4,3
20 - 24 år 5 314 1 020  828  567  479  393  345  296  260  231  248  239  408 5,0
25 - 44 år 8 138 1 616 1 035  726  616  543  460  415  393  349  401  497 1 087 5,6
45 - 66 år 6 737 1 631  959  591  477  358  328  270  267  259  287  365  945 5,3
67 år og eldre  918  439  152 70 68 32 33 19 11 20 18 21 35 3,1
                             
Einslege med barn under 18 år 20 854 4 302 2 921 2 218 1 701 1 356 1 279  999  983  898  963 1 092 2 142 5,2
Menn 5 381  852  598  519  419  327  336  276  274  264  297  354  865 6,1
Kvinner 15 473 3 450 2 323 1 699 1 282 1 029  943  723  709  634  666  738 1 277 4,9
                             
Par uten barn under 18 år 11 857 2 945 1 695 1 185  853  749  625  546  515  463  498  568 1 215 5,0
                             
Par med barn under 18 år 12 885 2 473 1 648 1 193  952  848  758  606  623  631  719  860 1 574 5,6
                             
Uoppgitt 1 1 - - - - - - - - - - - 1,0
1  Tal for Tysnes og Øksnes er frå 2006.

Standardtegn i tabeller