Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

3 Gjennomsnittleg sosialhjelp per månad med utbetaling. Tal for stønadstid og familiefase. 2007. Kroner1
Familiefase Gjennomsnittleg
stønad per
månad
Talet på månader med stønad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I alt 7 272 6 030 5 662 5 857 5 857 6 085 6 245 6 430 6 808 7 178 7 767 8 256 8 647
                           
Einslege menn 6 752 5 497 5 158 5 330 5 402 5 705 5 654 5 949 6 478 6 644 7 198 7 572 7 939
- 19 år 5 535 4 282 4 370 4 438 4 891 5 188 5 231 5 399 5 592 5 516 6 288 7 076 7 303
20 - 24 år 6 035 5 062 4 539 4 829 5 144 5 468 5 358 5 574 5 924 6 133 6 388 6 947 7 304
25 - 44 år 7 042 5 788 5 560 5 688 5 582 5 860 5 956 6 245 6 752 6 866 7 451 7 737 8 120
45 - 66 år 6 945 5 614 5 278 5 516 5 420 5 796 5 414 5 882 6 607 6 792 7 456 7 758 7 939
67 år og eldre 5 363 5 613 4 286 3 730 5 454 4 804 4 482 3 338 7 344 6 693 5 977 4 662 6 577
                           
Einslege kvinner 6 230 5 334 4 991 5 008 4 808 5 265 5 335 5 638 5 876 6 131 6 798 7 047 7 446
- 19 år 5 565 5 200 4 727 4 883 4 720 5 381 5 390 5 687 5 549 5 920 5 954 6 212 6 819
20 - 24 år 5 921 5 295 4 950 4 902 4 980 4 996 5 245 5 928 6 188 6 020 6 430 6 313 7 131
25 - 44 år 6 648 5 721 5 472 5 226 5 101 5 639 5 814 5 903 6 147 6 176 7 378 7 494 7 686
45 - 66 år 6 211 5 156 4 702 5 027 4 543 5 063 4 997 5 024 5 319 6 247 6 572 7 123 7 421
67 år og eldre 4 626 4 790 4 416 3 887 3 063 3 979 2 735 3 829 4 880 5 846 5 434 5 674 5 880
                           
                           
Einslege med barn under 18 år 7 543 7 073 6 358 6 395 6 505 6 521 6 767 6 815 6 968 7 463 8 039 8 246 8 848
Menn 7 366 6 402 5 690 5 691 5 855 5 915 6 281 6 342 6 279 7 064 7 357 7 748 8 921
Kvinner 7 619 7 239 6 530 6 610 6 718 6 713 6 940 6 996 7 234 7 630 8 343 8 485 8 798
                           
Par utan barn under 18 år 7 137 5 676 5 468 5 817 5 933 5 963 6 175 6 625 6 673 7 300 7 558 8 206 8 588
                           
Par med barn under 18 år 10 322 7 799 7 611 8 216 8 124 8 106 8 808 8 645 9 169 9 879 10 561 11 851 12 788
                           
Uoppgitt 2 500 2 500 - - - - - - - - - - -
1  Tal for Tysnes og Øksnes er frå 2006.

Standardtegn i tabeller