Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

2 Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp, etter arten på stønaden, fylke og kommunestorleik. 1987-2007. 2007-kroner1, 2
  I alt Utbetalt som Gjennomsnittleg stønad
  Bidrag Lån Per tilfelle Per innbyggjar
    1 000 kroner Kroner
1987 3 333 691 3 053 656  280 035 26 593  794
1988 4 133 913 3 738 669  395 244 28 633  979
1989 4 716 119 4 319 717  396 402 29 210 1 114
1990 4 692 248 4 391 496  300 751 28 377 1 104
1991 4 764 022 4 485 767  278 256 27 692 1 115
1992 4 622 482 4 407 048  215 434 27 004 1 075
1993 4 851 173 4 660 315  190 858 27 295 1 122
1994 5 115 937 4 950 622  165 315 28 797 1 177
1995 5 175 674 5 020 182  155 492 30 174 1 184
1996 5 068 312 4 930 875  137 436 30 791 1 154
1997 4 844 570 4 712 933  131 636 30 862 1 097
1998 4 423 974 4 302 962  121 011 31 007  995
1999 4 435 738 4 312 702  123 037 32 573  990
2000 4 503 859 4 385 454  118 404 32 803 1 000
2001 4 720 113 4 605 142  114 971 34 286 1 043
2002 4 965 984 4 848 962  117 022 35 987 1 091
20033 5 268 220 5 152 348  115 872 36 093 1 151
20044 5 188 098 5 073 654  114 444 36 529 1 126
2005 4 991 636 4 888 314  103 322 36 113 1 076
20065 4 637 280 4 544 668 92 612 35 437  991
20076 4 262 207 4 179 001 83 205 36 568  900
           
2007          
Fylke          
Østfold  324 924  317 740 7 185 42 247 1 224
Akershus  369 635  365 072 4 563 39 789  713
Oslo  876 989  865 729 11 260 48 380 1 565
Hedmark  200 437  197 504 2 932 34 986 1 059
Oppland  122 361  118 668 3 693 27 797  666
Buskerud  219 014  214 924 4 090 35 845  872
Vestfold  229 258  225 880 3 378 37 430 1 012
Telemark  174 073  171 339 2 733 38 342 1 044
Aust-Agder  102 861  100 604 2 257 31 984  969
Vest-Agder  129 365  126 260 3 105 32 285  780
Rogaland  259 093  255 188 3 905 35 308  628
Hordaland  421 489  411 852 9 636 37 697  911
Sogn og Fjordane 52 965 51 459 1 505 27 745  498
Møre og Romsdal  121 208  118 854 2 355 26 196  491
Sør-Trøndelag  232 334  227 178 5 156 35 006  821
Nord-Trøndelag 73 242 70 290 2 952 25 405  564
Nordland  191 768  184 615 7 153 28 703  816
Troms 94 128 91 411 2 716 26 748  609
Finnmark Finnmárku 67 064 64 434 2 630 26 372  926
           
Kommunestorleik          
Innbyggjarar          
- 4 999  305 624  288 329 17 295 23 778  537
5 000 - 9 999  415 593  403 732 11 862 28 781  645
10 000 - 19 999  539 454  528 257 11 198 30 667  674
20 000 - 49 999  932 894  919 242 13 652 37 037  907
50 000 - 2 068 641 2 039 442 29 199 44 503 1 221
1  Frå og med 1997 inkluderast kun mottakarar med eit positivt beløp.
2  Beløpa er deflatert med konsumprisindeksen.
3  Tal for 2003 er inkludert mottakarar av introduksjonsstønad.
4  For nokre kommunar inkluderer tala mottakarar av introduksjonsstønad.
5  Tal for Austevoll og Nesset er frå 2005.
6  Tal for Tysnes og Øksnes er frå 2006.

Standardtegn i tabeller